Prečo pacienti opúšťajú klinické skúšania?

Prečo pacienti opúšťajú klinické skúšania?

Pacienti odchádzajú z klinických skúšaní z rôznych dôvodov. Účastníci zapojení do klinických štúdií často odchádzajú pred ich dokončením, ohrozujúc tak platnosť zozbieraných údajov, a spôsobujú nákladné časové oneskorenia. 

V tomto článku sa pozrieme na niektoré z dôvodov, prečo pacienti odchádzajú z klinických skúšaní a navrhneme spôsoby, ako minimalizovať úbytok takýchto pacientov.

Pozri aj: Krvné zrazeniny – čo zvyšuje riziko ich výskytu a ako im predchádzať?

Najčastejšie dôvody, prečo pacienti opúšťajú klinické skúšania:

1: Strach z vedľajších účinkov:

Pacienti sa môžu obávať možných vedľajších účinkov z liečiv alebo liečby použitej v testovaní. Na zmiernenie ich obáv je nevyhnutné poskytnúť im dôkladné informácie o rizikách a prínosoch spojených s klinickým skúšaním.

2: Nejasné očakávania:

Pacienti možno nemusia rozumieť, čo sa od nich očakáva počas klinického skúšania, a na ako dlho sa budú musieť štúdie zúčastniť. Preto je dôležité ubezpečiť sa, že očakávania sú jasne podané už na začiatku, aby sa naň mohli podľa toho primerane pripraviť.

3: Ťažkosti s plánovaním:

Pacienti často zažívajú problémy s načasovaním návštev popri každodenných povinnostiach, ako sú práca a rodinné záležitosti. Pridanie možnosti telemedicínskych návštev môže mať prospech na zníženie tejto bariéry tým, že pacientom umožní väčšiu flexibilitu pri objednávaní termínov.

4: Nedostatok motivácie:

Pacienti môžu stratiť motiváciu zúčastňovať sa klinického skúšania, ak nemajú pocit, že zapojenie sa do testovania má nejaký vplyv alebo ich prínosy nie sú jasné. Pre vyriešenie tohto problému je preto dôležité zapojiť pacientov do štúdie poskytovaním pravidelných informácií o postupe klinického skúšania a o tom, ako ich účasť pomáha vo výskume.

5: Strata záujmu:

Pokles záujmu u pacientov môže nastať vtedy, ak sa necítia prepojení s výskumným tímom, alebo ak ich prínos nie je vítaný. Vybudovanie silného vzťahu s pacientmi a poskytnutie im pocitu vlastníctva na štúdií môže prispieť k udržaniu ich záujmu počas celého priebehu klinického skúšania.

Porozumením bežným dôvodov, prečo pacienti opúšťajú klinické skúšania a zavedením proaktívnych krokov na predchádzanie poklesu účastníkov skúšania môžu zadávatelia klinického skúšania zabezpečiť, aby ich klinické štúdie vytrvali na dobrej ceste a doniesli dôveryhodné výsledky.

Zaujme ťa aj: Vajce na tvrdo – ako ho správne pripraviť a ako si ho najlepšie vychutnať?

Najlepší spôsob, ako znížiť počet odchádzajúcich pacientov:

Pacienti by mali vždy na začiatku dostať jasné informácie o očakávaniach, rizikách a prínosoch. Navyše by zadávatelia mali zvážiť možnosť zavedenia telemedicínskych návštev, ako aj zaangažovanie účastníkov, aby sa udržala ich motivácia počas celého priebehu klinického skúšania. Pacientom by sa mali vždy poskytovať najnovšie informácie o priebehu klinickej štúdie a to, ako ich účasť napomáha napredovať s výskumom. Vďaka týmto opatreniam môžu zadávatelia minimalizovať počet pacientov, ktorí štúdiu opúšťajú a zabezpečiť tak, že klinické skúšanie pôjde podľa plánu a donesie platné výsledky.

1: Poskytnutie pacientom jasné informácie:

Pacientom by sa mali vždy na začiatku poskytnúť jasné informácie o očakávaniach, rizikách a benefitoch spojených s klinickou štúdiou. Protokol klinického skúšania by mal byť tiež jasne oznámený, aby sa pacienti mohli náležite rozhodnúť, či sa do skúšania zapoja alebo nie.

2: Zavedenie telemedicínskych návštev:

Umožniť pacientom pripojiť sa na diaľku môže znížiť ťažkosti s plánovaním schôdzok a uľahčiť im zaradenie termínov do ich každodenných povinností.

3: Zaangažovanie pacientov počas celej klinickej štúdie:

Zadávatelia by mali zapojiť pacientov do klinickej štúdie počas jej celého trvania poskytovaním pravidelných informácií o progrese a dodať im pocit vlastníctva na výskume.

4: Prejavenie ľútosti a porozumenia:

Nakoniec, zadávatelia by mali prejaviť ľútosť a pochopenie pre prípadné vypadnutie z klinickej štúdie, keďže úbytok zúčastnených pacientov je prirodzenou súčasťou klinického skúšania.

5: Vytvorenie podporných skupín:

Pre pacientov môže byť veľmi užitočné spojiť sa s ostatnými účastníkmi klinického skúšania pomocou podporných skupín a online fór. To pomôže vytvoriť pocit komunity, a týmto poskytnúť bezpečný priestor pre výmenu skúseností.

6: Sledovanie pacientov a následná spolupráca s nimi:

Zadávatelia by mali nadviazať kontakt s pacientami, ktorí z klinického skúšania vystúpili, aby zistili, prečo sa rozhodli ukončiť svoju účasť. To môže pomôcť pri tvorbe stratégií na zníženie úbytku zúčastnených pacientov pri ďalších klinických štúdiách.

7: Poskytovanie stimulov:

Ponúknuť pacientom stimuly, ako sú darčekové karty alebo zľavy na budúce liečby, môže povzbudiť a zvýšiť motiváciu pacientov vytrvať v klinickom skúšaní.

Dodržiavaním týchto stratégií môžu zadávatelia znížiť počet odchádzajúcich pacientov zo skúšania a zabezpečiť to, aby sa klinické skúšanie neodchýlilo od plánu a dosiahlo platných výsledkov. Navyše by mali byť zavádzané telemedicínske návštevy na zmiernenie plánovacích ťažkostí a nadväzovanie kontaktov s účastníkmi počas celej klinickej štúdie, aby sa ich záujem udržal na rovnakej úrovni. Pacienti sú nevyhnutní pre úspech akéhokoľvek klinického skúšania, a tak je nutné vytvoriť im prostredie, ktoré ich povzbudí vytrvať zapojených a motivovaných počas trvania celej klinickej štúdie. Správnym naplánovaním a vopred prijatými proaktívnymi krokmi možno predísť odchodu pacientov a zvýšiť tak presnosť výsledkov.

Neprehliadni: Poznáte kaki ovocie? Je ho možné vypestovať i na Slovensku?

Odchod zúčastnených pacientov sa môže stať veľkou prekážkou pre ktorékoľvek klinické skúšanie, ale zavedením vyššie uvedených stratégií môžu zadávatelia klinického skúšania minimalizovať úbytok účastníkov a zaistiť tak, že ich klinické štúdie zostanú na dobrej ceste a prinesú platné výsledky. Jasná komunikácia, telemedicínske návštevy, zaangažovanie účastníkov, následné hovory a stimuly sú nevyhnutné pre zníženie počtu pacientov odchádzajúcich z klinického skúšania. Napokon, kľúčom k úspechu je vytvorenie prostredia, ktoré povzbudí pacientov, aby zostali zapojení a motivovaní počas celej klinickej štúdie, čo prinesie zlepšenie presnosti výsledkov.


  • Pred komentovaním musíte byť prihlásený!

  • Nie ste ešte zaregistrovaný?

Pre zapojenie sa do diskusie alebo súťaže je potrebné mať u nás na webe registráciu a byť prihlásený. Pokiaľ registráciu nemáte, vytvoríte si ju - TU.
A následne sa stačí prihlásiť a odpovedať na súťažnú otázku.

0 komentárov

Návrat hore
Autor článku

Čo čítajú ostatní