Aké sú prejavy dyslexie? Tieto náznaky si u dieťaťa treba všímať!

Aké sú prejavy dyslexie? Tieto náznaky si u dieťaťa treba všímať!

Písanie a čítanie patria medzi prvé veci, ktoré sa dieťa po nástupe do školy naučí. Zaradiť ich môžeme medzi najťažšie, ale zároveň veľmi podstatné a nevyhnutné vyučovacie procesy. Pre niektoré deti je naučiť sa písať a čítať hračkou, iné s tým môžu mať aj nemalé problémy. 

Dôvody sú pritom rôzne. Jednou z príčin sú napríklad i rôzne poruchy učenia. Nedávno sme sa u nás na stránke zaoberali tým, čo je dysgrafia či ako sa prejavuje. Ide pritom o špecifickú poruchu písania. Ide teda o problémy s písaním.

Mnohokrát, rozhodne však nie vždy, sa u dieťaťa vyskytuje spolu s takzvanou dyslexiou, teda u dieťaťa nastávajú ťažkosti s čítaním a písaním. Aké sú príznaky dyslexie u školopovinných detí? Ako jedinec vníma dyslexiu? Aké jedincovi prináša dyslexia problémy? Aké sú príčiny vzniku? Je možné takéto poruchy učenia odstrániť? Zistite viac v článku! 

Špecifické vývinové poruchy učenia – dyslexia

Pojem dyslexia označuje špecifickú poruchu učenia, ktorá je biologicky podmienená. Názov diagnózy pochádza z gréčtiny, pričom dys označuje poruchu a lexis zase jazyk, slovo či reč.

V európskych krajinách je dyslexia značne rozšírená (v priemere 5 až 10 % detí), pričom je spravidla diagnostikovaná v školskom veku, hlavne po nástupe do školy a zaradení dieťaťa do vyučovacieho procesu, kedy sa objavia problémy s čítaním.

Pre dyslexiu je príznačná práve neschopnosť jedinca naučiť sa správne čítať. 

Typy dyslexie na základe aktivácie mozgových hemisfér:

 • dyslexia typu P – typické je pravohemisférové čítanie, je pomalé a namáhavé, s menším výskytom chýb, dieťa využíva pravú hemisféru mozgu,
 • dyslexia typu L – čítanie dieťaťa je rýchle, ale s veľkým množstvom chýb, typické je hádanie slov, domýšľanie obsahu, vývinové percepčné funkcie sú nedostatočne vyvinuté, ide o ľavohemisférové čítanie.

Odporúčame: TOP zaujímavosti o ľudskej krvi: Z čoho sa skladá a koľko jej máme?

príznaky dyslexia

Zdroj: Shutterstock®

Vznik a príčiny dyslexie – vplyv genetiky a iné faktory

Prečo vzniká dyslexia? Za ťažkosťami s čítaním nestojí znížená inteligencia či nesprávne vyučovacie techniky. Príčiny môžu byť rôzne, aj keď presný mechanizmus vzniku dyslexie nie je ani dnes známy. V súvislosti s touto špecifickou poruchou učenia sa hovorí v prvom rade o rôznych genetických faktoroch.

U rodiča dyslektika je vyššia pravdepodobnosť, že i dieťa bude trpieť touto poruchou. Dyslexia môže súvisieť s dysfunkciou centrálneho nervového systému, nedostatočnou súhrou a komunikáciou mozgových hemisfér pri spracovaní informácií či oblasťou ľahkých mozgových dysfunkcií, čo sú drobné poškodenia mozgu.

Môžu vzniknúť pred aj počas pôrodu. Rozvoj dyslexie môže súvisieť s vývojom plodu počas tehotenstva i rôznymi pôrodnými komplikáciami. 

Skoré príznaky dyslexie u detí

Mohli by sme povedať, že táto porucha čítania sa vo všeobecnosti prejavuje problémami s čítaním, respektíve ťažkosťami s osvojovaním si schopnosti čítať. Ako sa dá rozpoznať dyslexia včas? Aké sú príznaky dyslexie u detí?

U dieťaťa sa dajú zachytiť rôzne náznaky, ktoré môžu poukazovať práve na dyslexiu. Tým prvým pritom môže byť aj neskorší nástup reči. Samozrejme, nie každé dieťa, ktoré začne neskôr rozprávať, musí mať automaticky dyslexiu.

Prejavy dyslexie v škole:

 • Dieťa s dyslektickým mozgom číta spravidla veľmi pomaly a ťažkopádne, neraz po hláskach či slabikách.
 • Má problémy s plynulým čítaním, pričom čítanie je pre neho náročné, vyčerpávajúce i stresujúce.
 • Čo sa týka čitateľského prejavu, typické je, že pri čítaní dochádza k zámenám zrkadlových a tvarovo podobných písmen, ako sú napríklad písmená b a d.
 • Taktiež sa jedincovi celkovo môžu zamieňať samohlásky, poradie písmen v slabikách aj slovách či celé slabiky. Napríklad namiesto slova šíp prečíta píš.
 • Dyslektické dieťa môže v slovách pri čítaní niektoré písmená aj vypúšťať alebo naopak pridávať.
 • Stáva sa, že postupne lúšti jednotlivé písmená, prečíta len prvú časť slova a nakoniec si ho domyslí.
 • Príznakom dyslektického mozgu je i dvojité čítanie.
 • Dieťa si tak prečíta slovo najprv pre seba a až potom ho povie nahlas.
 • Taktiež môže mať problém s porozumením prečítaného textu.

Aké ďalšie môže mať dyslektik problémy?

Dieťa s dyslexiou je pritom spravidla šikovné a v ostatných predmetoch môže vynikať. Je tak prítomný nepomer medzi zvládaním čítania a vzdelávania sa v iných oblastiach.

U dyslektika sa tiež môžu objaviť poruchy v oblasti sluchového či zrakového vnímania. Prítomné bývajú aj ťažkosti pri reprodukcii rytmu, narušená sluchová analýza, problémy s určovaním ľavej a pravej strany či nedostatky v určovaní polohy a miesta. 

Odporúčame: Hrozba Alzheimerovej choroby: Toto sú zásady prevencie!

liečba dyslexie

Zdroj: Shutterstock®

Ako sa dyslexia diagnostikuje?

Dyslexia sa prejavuje skutočne rôzne a u konkrétnych detí môžu byť prítomné iné príznaky. Záleží tiež na tom, či sa s touto diagnózou nevyskytujú zároveň aj iné poruchy učenia, napríklad dysgrafia.

Pri podozrení na dyslexiu kvôli problémovému čítaniu dieťaťa je vhodná konzultácia u lekára, respektíve v nejakom pedagogicko-psychologickom poradenskom centre. Dyslexiu je totiž potrebné správne diagnostikovať a rovnako vylúčiť všetky možné iné príčiny vzniknutých problémov dieťaťa s výučbou čítania.

Je nevyhnutné napríklad zistiť, či dieťa náhodou nemá poruchy zraku alebo sluchu. Za problémami s čítaním okrem dyslexie tiež môžu stáť rôzne citové ťažkosti, sociálna deprivácia, poškodenie mozgu či podpriemerná inteligencia. Tieto príčiny treba vylúčiť.

Liečba dyslexie

Ak sa táto poruchy čítania potvrdí, dôležité je si osvojiť hlavne správny prístup k dieťaťu a jeho vzdelávaniu. Nie je možné poruchy len tak úplne odstrániť.

Dyslektik nie je hlúpy, často vyniká inými zručnosťami a schopnosťami a darí sa mu v iných predmetoch. Nie je dôvod ho za zlé čítanie hrešiť, trestať a zahŕňať ho výčitkami.

Ako uľahčiť dyslektikovi zvládanie dyslexie?

 • Dieťa s problémom čítania si vyžaduje rôzne špeciálne vzdelávacie techniky a programy, ktoré mu proces učenia uľahčia.
 • Učiteľ by mal byť vždy upovedomený o diagnóze dieťaťa. Pomôže, ak žiakovi poskytne dlhší čas pri teste alebo ho radšej nechá ústne odpovedať.
 • Výučbu jazykov sa obvykle odporúča odložiť na neskôr. 
 • Pri učení dieťaťu často pomáha, ak učivo počuje a nemusí ho čítať.
 • Aby bolo možné uľahčiť dyslektikovi vzdelávanie, dôležitý je hlavne trpezlivý prístup zo strany učiteľov i rodičov.

S podporou a správnym prístupom dokáže dyslektické dieťa ľahšie zvládať problémy s čítaním a následne viesť i plnohodnotný život. Dyslexia nemusí byť ani prekážkou pri budovaní si úspešnej kariéry. 

Prevencia dyslexie

Prevencia dyslexie je zložitá, pretože porucha môže mať genetické a environmentálne korene a jej príčiny nie sú úplne známe. To je dôvod, prečo nemožno tejto poruche vo väčšej miere predchádzať. Avšak, zvýšené povedomie o dyslexii môže pomôcť identifikovať a podporiť deti ohrozené dyslexiou, čo môže zlepšiť ich školské výsledky a celkový pohodlný život.

Pozri aj: TOP dôvody, prečo jesť kešu orechy: V čom sú také výnimočné?

Článok aktualizovaný 11.2.2024


 • Pred komentovaním musíte byť prihlásený!

 • Nie ste ešte zaregistrovaný?

Pre zapojenie sa do diskusie alebo súťaže je potrebné mať u nás na webe registráciu a byť prihlásený. Pokiaľ registráciu nemáte, vytvoríte si ju - TU.
A následne sa stačí prihlásiť a odpovedať na súťažnú otázku.

0 komentárov

Návrat hore
Autor článku

Čo čítajú ostatní