Čo je to konflikt? Naučte sa ho zvládnuť - 12 krokov, ako na to!

Čo je to konflikt? Naučte sa ho zvládnuť - 12 krokov, ako na to!
 • 04.11.2023
 • Lenka Biba Slovak

Od školského dvora až po pracovisko zažívame konflikty v každej etape nášho života. Schopnosť riešiť vzájomné konflikty je kritickou životnou zručnosťou, a to najmä v dnešnom nejednotnom svete. Úspešné riešenie konfliktov je založené nielen na zvládnutí svojich emócií, ale dôležitú úlohu zohráva aj regulácia pocitov a emočná inteligencia.

Kde sú ľudia, tam je konflikt. Každý máme svoje hodnoty, potreby a zvyky, takže je ľahké sa navzájom nepochopiť alebo podráždiť – alebo v horšom prípade sa dostať do konfliktu. Konflikt, ktorý nie je kontrolovaný, môže viesť k zlým rozhodnutiam a otvoreným sporom, šikanovaniu alebo obťažovaniu. Tímová práca sa rozpadá, morálka klesá a projekty sa zastavujú - bude teda trpieť ako pracovný vzťah, tak aj pracovné prostredie.

ALE! Každý konflikt sa dá vyriešiť! A čo viac, môže priniesť problémy na svetlo a posilniť vzťahy – pokiaľ sa to nepokúsite ignorovať! Pretože nielen deštruktívne konflikty, ale aj osožné konflikty vás učia zvládať riešenie problémových situácií.

Čo je konflikt?

Konflikt je bežnou súčasťou každého zdravého vzťahu. Koniec koncov, nemožno očakávať, že dvaja ľudia budú vždy súhlasiť so všetkým. Kľúčom nie je báť sa konfliktu alebo sa mu snažiť vyhnúť, ale naučiť sa ho vyriešiť zdravým spôsobom.

Ak je konflikt zle zvládnutý, môže to spôsobiť veľkú ujmu vzťahu, ale ak sa s ním zaobchádza úctivo a pozitívne, konflikt poskytuje príležitosť na posilnenie puta medzi dvoma ľuďmi. Či už zažívate konflikt doma, v práci alebo v škole, osvojenie si týchto zručností vám môže pomôcť vyriešiť rozdiely zdravým spôsobom a vybudovať pevnejšie a hodnotnejšie vzťahy.

Príčiny konfliktov vo vzťahu

Konflikt vzniká z rozdielov, veľkých aj malých. Vyskytuje sa vždy, keď ľudia nesúhlasia so svojimi hodnotami, motiváciou, vnímaním, predstavami alebo túžbami. Niekedy sa tieto rozdiely javia ako triviálne, ale keď konflikt vyvolá silné pocity, jadrom problému je často hlboká osobná potreba.

Tieto potreby môžu siahať od potreby cítiť sa bezpečne a isto alebo rešpektovane a oceňovane až po potrebu väčšej blízkosti a intimity. Potreby každej strany zohrávajú dôležitú úlohu v dlhodobom úspechu vzťahu.

 • Každý si zaslúži úctu a rešpekt.
 • V osobných vzťahoch môže nedostatok pochopenia rozdielnych potrieb viesť k vzdialenosti, hádkam a rozchodom.
 • Na pracovisku môžu rôzne potreby viesť k nefunkčným obchodom, zníženiu ziskov a strate pracovných miest.

Riešenie konfliktov je dôležité

Konflikt je viac ako len nezhoda. Je to situácia, v ktorej jedna alebo obe strany vnímajú hrozbu (bez ohľadu na to, či je hrozba skutočná alebo nie).

 • Konflikty sa naďalej zhoršujú, keď sa ignorujú - pretože konflikty zahŕňajú vnímané hrozby pre naše blaho a prežitie, zostanú s nami, kým im nebudeme čeliť a nevyriešime ich.
 • Na konflikty reagujeme na základe nášho vnímania situácie - nie nevyhnutne na základe objektívneho preskúmania faktov. Naše vnímanie je ovplyvnené našimi životnými skúsenosťami, kultúrou, hodnotami a presvedčením.
 • Konflikty vyvolávajú silné emócie - ak nie ste spokojní so svojimi emóciami alebo ich nedokážete zvládnuť v čase stresu, nebudete schopní úspešne vyriešiť konflikt.
 • Konflikty sú príležitosťou na rast - keď dokážete vyriešiť konflikt vo vzťahu, buduje to dôveru. Môžete sa cítiť bezpečne, keď viete, že váš vzťah dokáže prežiť výzvy a nezhody.

Neprehliadnite: Ako si užiť maximálny odpočinok počas rest day? Máme najlepšie tipy!

Nebojte sa konfliktov! Neriešenie konfliktov prináša totiž ďalšie problémy

 • Ako reagujete na konflikty?
 • Bojíte sa konfliktu alebo sa mu vyhýbate za každú cenu?

Ak vaše vnímanie konfliktu pochádza z bolestivých spomienok z raného detstva alebo predchádzajúcich nezdravých vzťahov, môžete očakávať, že všetky nezhody skončia zle. Konflikt môžete vnímať ako demoralizujúci, ponižujúci alebo niečo, čoho sa treba báť.

 • Ak ste sa vďaka svojim skorým životným skúsenostiam cítili bezmocní alebo mimo kontroly, konflikt môže byť pre vás dokonca traumatizujúci.
 • Ak sa bojíte konfliktu, môže sa stať sebanaplňujúcim proroctvom.
 • Keď vstúpite do konfliktnej situácie a už sa cítite ohrození, je ťažké vyrovnať sa s problémom zdravým spôsobom.
 • Namiesto toho je pravdepodobnejšie, že buď vypnete alebo vybuchnete v hneve.

Ako riešiť konfliktné situácie v živote? Riešenie konfliktov, stres a emócie

Konflikt vyvoláva silné emócie a môže viesť k zraneným pocitom, sklamaniu a nepohodliu. Pri nezdravom zaobchádzaní môže spôsobiť nenapraviteľné roztržky, výčitky a rozchody - neriešené konflikty mávajú dopad na celý ďalší život. Ale keď sa konflikt vyrieši zdravým spôsobom, zvýši to vaše porozumenie druhému človeku, vybuduje dôveru a posilní vaše vzťahy.

Ak nie ste v kontakte so svojimi pocitmi alebo ste natoľko vystresovaní, že môžete venovať pozornosť len obmedzenému počtu emócií, nebudete schopní porozumieť svojim vlastným potrebám. Takto bude ťažké komunikovať s ostatnými a zistiť, čo vás skutočne trápi.

Páry sa napríklad často hádajú o malicherných rozdieloch – o spôsobe, akým vešia uteráky, o spôsobe, akým srká polievku – a nie o tom, čo ich skutočne trápi.

Odporúčame aj: Koľko má vypiť novorodenec? Tu je odpoveď!

Schopnosť úspešne vyriešiť konflikt závisí od vašej schopnosti - štýl riešenia konfliktu

Kroky riešenia konfliktu sú založené na nasledujúcich krokoch - pričom ide o efektívny spôsob riešenia konfliktu a zároveň aj o konštruktívne riešenia konfliktov.

 • Rýchlo zvládajte stres a zároveň zostaňte bdelí a pokojní - keď zostanete pokojní, môžete presne čítať a interpretovať verbálnu a neverbálnu komunikáciu.
 • Ovládajte svoje emócie a správanie - keď máte svoje emócie pod kontrolou, môžete komunikovať o svojich potrebách bez toho, aby ste sa vyhrážali, zastrašovali alebo trestali ostatných.
 • Venujte pozornosť vyjadreným pocitom, ako aj hovoreným slovám iných - uvedomte si a rešpektujte rozdiely. Ak sa vyhnete neúctivým slovám a činom, takmer vždy môžete problém vyriešiť rýchlejšie.

Zvládanie konfliktov a riešenie konfliktu prostredníctvom komunikácie

Efektívne riešenie konfliktu nie je iba tá najlepšia voľba, ale je to zároveň aj skvelá možnosť, ako sa naučiť ovládať rôzne techniky riešenia konfliktov.

Osvojte si naše tipy a budete vedieť riešiť konflikty bez zbytočného strachu a nezmyselných obáv. Riešenie konkrétnych konfliktov je ten najlepší spôsob, ako sa naučiť princípy riešenia konfliktov, ako aj rôzne formy riešenia konfliktu.

Tip pre vás: Ako správne skladovať rýchlo sa kaziace potraviny? Máme návod a tipy!

Ako zvládať konflikty? Tu je 12 účinných krokov!

Bez ohľadu na príčinu nezhôd a sporov doma alebo v práci vám tieto zručnosti môžu pomôcť vyriešiť konflikt konštruktívnym spôsobom a udržať vaše vzťahy pevné a rastúce.

1. Prijmite konflikt

Pamätajte, že konflikt je prirodzený a vyskytuje sa v každom prebiehajúcom vzťahu. Keďže konfliktu sa nedá vyhnúť, musíme sa ho naučiť zvládať. Konflikt je znakom potreby zmeny a príležitosti na rast, nové porozumenie a zlepšenie komunikácie. Konflikt nie je možné vyriešiť, pokiaľ sa nerieši s príslušnou osobou (osobami).

2. Buďte upokojujúcim článkom riešenia konfliktov

Bez ohľadu na to, čo robíte, vaša reakcia na konflikt môže eskalovať alebo znižovať intenzitu problému. Ak chcete byť upokojujúci, poskytnite objektívny alebo neutrálny uhol pohľadu. Pomôžte naplánovať, ako budete spolupracovať s druhou stranou, aby ste dosiahli riešenie.

3. Aktívne počúvanie

Uvedomte si, ako sa cítite, aký je konkrétny problém a aký vplyv má na vás.

4. Analyzujte konflikt

Pomôže to objasniť konkrétny problém. Niektoré otázky, ktoré si môžete položiť, sú:

 • Čo spustilo konflikt?
 • Na koho sa hneváš?
 • Nedostávaš, čo chceš?
 • Bojíš straty?
 • Je váš konflikt/hnev presný alebo prehnaný?
 • Ako sa dá vyriešiť váš konflikt?

Keď sú ľudia v konflikte, používajú vznetlivý jazyk, ako sú vulgarizmy, nadávky a zveličovanie, ktoré konflikt eskalujú. Zopakujte poburujúce výrazy objektívnejším spôsobom, aby boli informácie menej emocionálne zaťažené a užitočnejšie pre budúce diskusie.

5. Oddeľte osobu od problému

Pozerajte sa na problém skôr ako na špecifické správanie alebo súbor okolností, než aby ste pripisovali negatívne pocity konkrétnej osobe. Tento prístup robí problém zvládnuteľnejším a nádejnejším, ako keby ste sa rozhodli, že túto osobu už „nemôžete vystáť“.

6. Spolupracujte

To si vyžaduje, aby každá osoba prestala obviňovať iných a aby prevzala zodpovednosť za problém. Zaviažte sa spolupracovať a navzájom sa počúvať, aby ste konflikt vyriešili.

7. Súhlaste s nesúhlasom

Každý človek má jedinečný uhol pohľadu a málokedy sa zhodne v každom detaile. Mať pravdu nie je dôležité. Pri zvládaní konfliktov vás hľadanie „pravdy“ môže skôr chytiť do pasce, než oslobodiť. Zoberme si napríklad rozdielne výpovede svedkov, že všetci vidia tú istú dopravnú nehodu. Pravda súvisí s uhlom pohľadu človeka.

8. Zamerajte sa na budúcnosť

V konflikte máme tendenciu pamätať si každú jednu vec, ktorá nás na danej osobe obťažovala. Ľudia v konflikte potrebujú ventilovať minulosť, ale často v minulosti prebývajú. Najlepším spôsobom, ako prevziať zodpovednosť za problém, je často uznať, že bez ohľadu na minulosť musíte vytvoriť plán na riešenie súčasného konfliktu a konfliktov, ktoré môžu vzniknúť v budúcnosti.

9. Podeľte sa o svoje záujmy

Na vyriešenie medziľudského konfliktu musia všetky strany hovoriť o svojich záujmoch. Musia zdieľať svoje skutočné záujmy a spolupracovať pri hľadaní riešenia, ktoré tieto záujmy uspokojí.

Keď majú jednotlivci rozdielne životné štýly, hodnoty a plány, potreba diskutovať o rozdieloch je pri zvládaní konfliktov rozhodujúca. Musíte vytvoriť vyvážený plán dávania a prijímania, ktorý uspokojí záujmy všetkých.

10. Buďte kreatívny

Nájsť riešenie problému, ktoré uspokojí každého, si vyžaduje kreativitu a tvrdú prácu. Dávajte pozor, aby ste sa nevzdali len preto, aby ste sa vyhli konfliktom alebo zachovali harmóniu. Dohody dosiahnuté príliš skoro zvyčajne nevydržia.

Keď dokážete rozpoznať protichodné potreby a ste ochotní ich preskúmať so súcitom a porozumením, môže to viesť ku kreatívnemu riešeniu problémov, budovaniu tímu a pevnejším vzťahom.

11. Buďte špecifický

Pri riešení problémov buďte veľmi konkrétni. Objasnite nejednoznačné pojmy, ktoré si každý môže vykladať inak.

12. Zachovajte dôvernosť

Povzbudzujte ostatných, ktorí sú v konflikte, aby jednali priamo s osobou, s ktorou sú v konflikte. Vyhýbanie sa konfliktu a upozorňovanie na ostatných má tendenciu eskalovať konflikt a podnecovať klebety. Urobte svoj podiel na potlačenie fám a výmyslov.


 • Pred komentovaním musíte byť prihlásený!

 • Nie ste ešte zaregistrovaný?

Pre zapojenie sa do diskusie alebo súťaže je potrebné mať u nás na webe registráciu a byť prihlásený. Pokiaľ registráciu nemáte, vytvoríte si ju - TU.
A následne sa stačí prihlásiť a odpovedať na súťažnú otázku.

0 komentárov

Návrat hore
Autor článku

Čo čítajú ostatní