Si posadnutý kontrolou svojho života? Poradíme ako to prekonať a ako získať kontrolu nad svojím životom

Si posadnutý kontrolou svojho života? Poradíme ako to prekonať a ako získať kontrolu nad svojím životom
 • 10.01.2024
 • Lenka Biba Slovak

Keď je niekto posadnutý kontrolou nad svojim životom, znamená to, že túži mať absolútnu moc a vplyv na všetky aspekty svojho života. Takýto človek sa snaží mať kontrolu nad všetkými svojimi rozhodnutiami, činnosťami a situáciami vo svojom živote.

Môže si stanovovať prísne plány, sledovať každý detail a mať tendenciu pociťovať úzkosť, keď sa veci vyvíjajú inak, ako si predstavuje. Posadnutie kontrolou môže byť dôsledkom strachu z neistoty a nekontrolovateľných udalostí. Ako to všetko prekonať?

Perfekcionizmus a očakávania

Perfekcionizmus môže mať rôzny vplyv na kvalitu nášho života. Tu je niekoľko možných dôsledkov perfekcionizmu:

 • Nadmerná sebadokonalosť - perfekcionisti často dávajú veľký dôraz na dokonalosť a očakávajú, že všetko, čo robia, musí byť bezchybné. Tento neustály tlak a očakávanie dokonalosti môže viesť k vyčerpaniu a stresu. To môže zhoršiť našu psychickú pohodu a znížiť našu kvalitu života.
 • Obmedzená produktivita - perfekcionisti často strávia veľa času na dokončenie jednej úlohy, pretože sa snažia dosiahnuť dokonalý výsledok. Tento zanedbávanie času môže viesť k tomu, že nedokončujú ďalšie dôležité úlohy alebo projekty. To môže obmedziť našu efektivitu a úspech.
 • Obavy z odsudzovania - perfekcionisti sa často obávajú, čo si o nich myslia iní ľudia. Boja sa odsúdenia alebo kritiky za to, že nie je ich práca dostatočne dokonalá. Tieto obavy môžu narušiť našu sebavedomie a zamedziť nám vytváranie vzťahov alebo preberanie nových príležitostí.
 • Negatívny vplyv na zdravie - perfekcionizmus môže mať aj negatívny vplyv na naše fyzické zdravie. Neprirodzene vysoké očakávania a neustály stres môžu viesť k zvýšenému riziku vyhorenia, depresie a iných zdravotných problémov.
 • Strata radosti a spokojnosti - kvôli neustálemu dôrazu na dokonalosť môžeme stratiť radosť a spokojnosť s našou prácou alebo koníčkami. Perfekcionizmus môže viesť k tomu, že sa zameriavame len na nedostatky a zanedbávame ocenenie výsledkov, úsilia a zlepšovanie samých seba.

Je dôležité si uvedomiť, že úplné odstránenie perfekcionizmu nie je vždy nevyhnutné alebo reálne. Je však dôležité nájsť rovnováhu medzi ambíciou a realistickými očakávaniami. Vytvorenie zdravších postojov a stanovenie priorít môže pomôcť zlepšiť kvalitu našej životnej skúsenosti.

Posadnutí kontrolou nad svojim životom - aký to má vplyv na život?

Keď niekto prehnanou mierou kontroluje svoj život, časom sa prejaví niekoľko nevýhod, ako napríklad:

 • Strata flexibility - nadmerná kontrola môže človeka obmedziť v možnostiach a zamedziť spontánnosti. Ak človek neustále kontroluje každý detail svojho života, môže mať ťažkosti prispôsobiť sa novým okolnostiam a zmenám.
 • Zvýšený stres a úzkosť - pomáhať si kontrolou môže priniesť pocit bezpečia, ale stratiť pocit kontroly a pokoj môže byť nahradené zvýšeným stresom a úzkosťou. Neustále starostlivosť a zodpovednosť môžu mať negatívny vplyv na duševné zdravie osoby.
 • Obmedzenie osobného rastu - prehnane kontrolovaný život môže obmedziť osobný rast a rozvoj. Keď sa človek príliš zaoberá kontrolou a nemá priestor na nové skúsenosti a príležitosti, môže sa mu stať, že prestane osobnostne rásť.
 • Zhoršené vzťahy - kontrola môže viesť k napätiu a zhoršovaniu vzťahov s blízkymi. Keď niekto neustále kontroluje a riadi aj iných, môže to vytvoriť pocit, že nemá dôveru vo svoje okolie. To môže viesť k sporom a rozkolom v vzťahoch.
 • Strácanie energie na nepodstatné veci - ak niekto príliš kontroluje svoj život, môže stráviť veľa času a energie na detaily a rozhodovanie o nepodstatných veciach. Tým môže prísť o energiu a čas na dôležité a prioritné aktivity alebo ciele.
 • Nedostatok spontánnosti a zábavy - kontrola života do takej miery, že každý krok je precízne naplánovaný, môže spôsobiť nedostatok spontánnosti a zábavy. Človek môže stratiť schopnosť jednoducho si užívať okamihy bez stresu z kontroly.

Je dôležité mať určitú mieru kontroly nad svojím životom, ale prehnaná kontrola môže mať viaceré negatívne vplyvy. Dôležité je nájsť rovnováhu medzi kontrolou a flexibilitou, aby sme si mohli užívať život plným dychom.

Neprehliadnite: Robí vám problémy zaspávanie? Poradíme vám 10 TOP tipov a jeden trik navyše!

Niekoľko charakteristík posadnutosti - ako sa prejavuje nadmerná kontrola?

Nadmerná kontrola nad svojím životom sa prejavuje rôznymi spôsobmi a môže mať negatívny vplyv na našu fyzickú a psychickú pohodu.

Niektoré prejavy nadmernej kontroly môžu zahŕňať:

 • Strach z neistoty - nadmerná kontrola často vychádza z obáv, že niečo nedokážeme kontrolovať alebo že sa nám stane niečo zlé. To môže viesť k neustálemu plánovaniu a organizovaniu všetkých aspektov života, aby sme minimalizovali neznáme a neistoty.
 • Perfekcionizmus - jedným zo spôsobov, ako kontrolovať svoj život, je snažiť sa dosiahnuť dokonalosť vo všetkom, čo robíme. Perfekcionisti majú tendenciu byť príliš kritickí voči sebe a nesplniteľne vysoké očakávania voči sebe a ostatným.
 • Kontrola nad inými ľuďmi - ďalšou formou nadmernej kontroly je snaha ovládať a riadiť správanie iných ľudí okolo seba. Toto môže byť prejavom nedôvery voči druhým a strachu z toho, že veci nebudú robené, ako by sme chceli.
 • Obava o budúcnosť - nadmerná kontrola nás môže tiež privádzať do stavu trvalej úzkosti a obavy o budúcnosť. Túžba mať všetko pod kontrolou môže viesť k prehnanému plánovaniu a strate schopnosti uvoľniť sa a žiť prítomný okamih.
 • Zanedbávanie zdravia a relaxácie - keď sme príliš zameraní na kontrolu a riadenie všetkých aspektov života, môžeme zabúdať na vlastné potreby a zdravie. Neustála snaha dokázať všetko a byť všade môže viesť k vyčerpaniu a vyhoreniu.

Je dôležité si uvedomiť, že určitá miera kontroly je prirodzená a nevyhnutná, aby sme si udržali poriadok vo svojom živote. Avšak, ak nás nadmerná kontrola obmedzuje a ovplyvňuje negatívne naše pocity a kvalitu života, môže byť užitočné sa zamyslieť nad tým, ako môžeme prijať určitú mieru neistoty a dovoliť veciam ísť svojim prirodzeným priebehom.

Posadnutie kontrolou života - ako to prekonať?

Tu je niekoľko tipov, ako prekonať posadnutie kontrolou života a ako využiť metódy na uvoľnenie kontroly.

1. Učenie a osobný rast

Uvedomte si, že niektoré veci sa jednoducho odohrávajú mimo vášho vplyvu. Akoby ste sa snažili, nemôžete kontrolovať všetko. Zamerajte sa na to, čo môžete kontrolovať a akceptujte, že niektoré veci musíte pustiť.

2. Sebareflexia a kontrola

Prijať seba so všetkými vašimi nedokonalosťami je kľúčom k prekonaniu posadnutia kontrolou. Nikto nie je dokonalý a udržiavať úplnú kontrolu nad svojím životom je nereálne. Naučte sa milovať a prijať sa takých, akí ste.

3. Zamerajte sa na prítomný okamih

Niektoré posadnutia kontrolou sa vznášajú vo vašej mysli, pretože sa sústreďujete na minulosť alebo budúcnosť. Pokúste sa zamerať na to, čo sa deje teraz a tu.

4. Vytvorte si zdravý životný harmonogram

Ak máte pocit, že nemáte dostatok kontroly nad svojim životom, vytvorenie si zdravého harmonogramu môže byť veľmi prospešné. Venujte čas svojim záujmom, práci, vzťahom a vašej fyzickej a duševnej pohode. Plánovanie a organizácia môže priniesť pocit stability a kontroly.

Objavte s nami:  Ktorá ryža je najzdravšia? Na tieto druhy sa môžete spoľahnúť!

5. Získajte podporu od ostatných

Niektorí ľudia majú tendenciu sa posadnuto riadiť uprostred svojho života, pretože sa cítia izolovaní. Hľadajte podporu od rodiny, priateľov alebo podporných skupín. Hovorenie s inými ľuďmi môže ponúknuť nové perspektívy a pomôcť vám pochopiť, že nie ste sami.

6. Zvládajte svoje emócie

Keď ste posadnutí kontrolou, môžu sa objaviť silné emócie ako úzkosť, strach alebo frustrácia. Učte sa zvládať tieto emócie a nájsť zdravé spôsoby, ako ich spracovať. Môže vám pomôcť terapia, písanie denníka, meditácia alebo rozhovor s vašim dôverníkom.

7. Porozumenie svojej potrebe kontroly

Ak máte tendenciu mať absolútnu kontrolu nad každým aspektom svojho života, môže byť užitočné sa exponovať postupne na situácie, ktoré nekontrolujete. Začnite s menšími situáciami a postupne pokračujte s tými zložitejšími. Týmto spôsobom môžete získavať postupnú dôveru, že vám svet neskolabuje, ak nemáte všetko pod kontrolou.

Pamätajte, že trvanie na absolútnej kontrole môže viesť k nadmernému stresu a úzkosti. Uvoľnite sa a naučte sa žiť v harmónii s tým, čo nemôžete kontrolovať.

Odporúčame aj: Poradíme, aké čaje piť podľa znamenia. Nielen na vaše zdravie!

Techniky na zníženie kontroly nad životom

 • Meditácia a dychové cvičenia - meditácia a cvičenie kontrolovaného dychu môžu pomôcť upokojiť myseľ a zmierniť stres. Pomáhajú prirodzene sa zamerať na prítomný okamih a získavať si lepšiu kontrolu nad svojimi myšlienkami a emóciami.
 • Plánovanie a organizácia - vytvorenie plánu a organizácia svojich povinností a aktivít môže pomôcť zabezpečiť, že máte jasné ciele a postupujete systematickým a racionálnym spôsobom. Umožňuje to uvoľniť kontrolu a pripustiť, že niektoré veci nezávisia len na Vás.
 • Zameranie sa na seba - naučte sa byť sebavedomý a prijímať svoje slabosti a limity. Vykonávanie činností, ktoré Vám prinášajú radosť a záujem, môže pomôcť rozptýliť myseľ od prebytočnej kontroly a umožniť Vám lepšie sa napojiť na svoje telo a emócie.
 • Zabudnite na perfekcionizmus - vyrovnať sa s tým, že nie všetko v živote bude vždy dokonalé. Snažte sa byť spokojný s určitou mierou neistoty a nenechajte negatívne emócie prevládnuť.

Nech už sa rozhodnete použiť ktorúkoľvek z týchto techník, je dôležité si pripomenúť, že úplne odstrániť kontrolu z nášho života je ťažké, avšak s cieľom dosiahnuť vyvážený a zdravý stav, je možné túto kontrolu znižovať týmito správnymi technikami.

Tip pre vás: Balzam na vlasy - dajte zbohom zničeným vlasom!

Ako nájsť zmysel života?

Hľadanie zmyslu života nie je jednoduché - je to individuálny proces a každý človek ho môže nájsť v niečom inom. Nižšie je niekoľko spôsobov, ako sa priblížiť k tomuto hľadaniu a viesť zmysluplný život.

Zistite, čo je pre vás dôležité

Zamyslite sa nad tým, čo v živote pre teba skutočne znamená. Mohla by to byť rodina, priatelia, práca, osobný rast, duchovnosť alebo niečo iné. Identifikácia vašich hodnôt môže byť prvým krokom k nájdeniu zmyslu života.

Definujte svoje ciele a vášne

Zistite, čo vás napĺňa a čo vás baví robiť. Definovanie svojich cieľov a vášní vám môže pomôcť lepšie orientovať sa v živote a nájsť svoj zmysel a poslanie.

Venujte sa sebareflexii

Uvažujte nad tým, čo vás robí šťastným, čo vám prináša pocit pokory a napĺňa vás. Sebareflexia a introspekcia môžu pomôcť identifikovať hlbší zmysel života.

Nájdite svoje poslanie

Zamyslite sa nad tým, aký prínos môžeš priniesť druhým, spoločnosti alebo svetu okolo vás. Keď sa začnete zameriavať na to, ako môžete pomôcť, môže vám to pomôcť nájsť svoje poslanie a tým aj zmysel života.

Vzdelávajte sa

Neustále vzdelávanie a osobnostný rast môžu tiež prispieť k tomu, aby ste našli zmysel života. Skúšanie nových vecí, stretávanie sa s novými ľuďmi a vystavovanie sa novým skúsenostiam môže otvoriť nové cesty a objaviť nový zmysel.

Dôležité je byť trpezlivý a otvorený novým skúsenostiam. Nie je to jednoduchý proces, ale s angažovaním a hlbokým vnútorným hľadiskom môžete nájsť zmysel života, ktorý bude posilňovať vaše bytie a naplní vás vnútorným pokojom.


 • Pred komentovaním musíte byť prihlásený!

 • Nie ste ešte zaregistrovaný?

Pre zapojenie sa do diskusie alebo súťaže je potrebné mať u nás na webe registráciu a byť prihlásený. Pokiaľ registráciu nemáte, vytvoríte si ju - TU.
A následne sa stačí prihlásiť a odpovedať na súťažnú otázku.

0 komentárov

Návrat hore
Autor článku

Čo čítajú ostatní