Tŕpnutie tváre a končatín – aké sú najčastejšie príčiny?

Tŕpnutie tváre a končatín – aké sú najčastejšie príčiny?

Potrápili vás už niekedy pocity akéhosi tŕpnutia tváre, tŕpnutie na perách, dolných a horných končatinách či konkrétne tŕpnutie prstov? Tento stav odborne nazývame parestézia. Prechodné a krátkodobé parestázie sú spravidla neškodné a počas života sa s nimi stretne skutočne takmer každý.

Ak však pretrvávajú, alebo sa tŕpnutie tváre či tŕpnutie v končatinách objavuje veľmi často, môže ísť o varovný signál závažnejšieho zdravotného problému, respektíve príznak chorobného stavu. Čo všetko môže vyvolať tŕpnutie končatín a iných častí tela? Môžu pocity tŕpnutia vyvolávať závažné ochorenia?

Tŕpnutie na hlave, tvári, rukách, nohách – ako spoznať parestézie?

Parestézie možno popísať ako pocity mravčenia, brnenia, tŕpnutia, prípadne až svrbenia, pichania či pálenia v koži, ktoré bývajú prítomné hlavne na okrajových častiach tela, a teda končatinách, prípadne na tvári. 

Parestézia končatín často vzniká v dôsledku útlaku nervov (pritlačenie nervu), ku ktorému môže dôjsť napríklad aj pri obyčajnom sedení s prekríženými nohami. Po dlhšom zotrvávaní v určitej polohe môže dôjsť k miernemu stlačeniu nervov, následkom čoho vzniknú spomínané nepríjemné pocity tŕpnutia či mravčenia.

Odporúčame: Infekčná mononukleóza: Čo ju spôsobuje, ako sa prenáša a prejavuje?

syndróm karpálneho tunela

Zdroj: Shutterstock®

Tŕpnutie končatín môžu spôsobovať úžinové syndrómy

Mravčenie a tŕpnutie môže byť v prvom rade prejavom takzvaných úžinových syndrómov. Ide o rozsiahlu skupinu chronických ochorení periférneho nervového systému. Ochorenia spadajúce do tejto kategórie vznikajú spravidla v dôsledku dlhodobého a postupne sa vyvíjajúceho útlaku nervov.

Tento problém vzniká najmä v miestach priechodu nervov, ktoré sú anatomicky prirodzene zúžené (v takzvaných tuneloch) a v ktorých nerv prechádza v blízkosti kostí. Toto zúženie sa v priebehu života z rôznych dôvodov (napríklad v dôsledku dlhodobého preťažovania) ešte prehĺbi, z čoho vyplýva i názov tejto skupiny ochorení.

Pre úžinové syndrómy sú typické príznaky, ako mravčenie, tŕpnutie a brnenie v končatinách, zníženie citlivosti a v konečnom dôsledku aj poruchy hybnosti. 

Syndróm karpáneho tunela

Máte diagnostikovaný syndróm karpálneho tunela? Tento problém je v súčasnosti veľmi rozšírený. Najčastejšie sa vyskytujúcim úžinovým syndrómom je práve syndróm karpálneho tunela (syndróm karpálneho kanála).

Pri tomto ochorení dochádza k postihnutiu stredného nervu (nervus medianus) v karpálnom tuneli zápästia, ktorý sa podieľa na inervovaní viacerých prstov. Syndróm karpálneho tunela sa môže rozvinúť v dôsledku úrazu aj dlhodobého preťažovania (napr. opakovaná činnosť rukou pri práci). Pre tento úžinový syndróm sú typické nasledujúce príznaky:

 • pocity mravčenia v ruke (v ukazováku alebo palci),
 • tŕpnutie zápästia,
 • pocity pálenia až bolesť v zápästí,
 • obmedzená hybnosť ruky aj prstov,
 • opuch a rýchla únava ruky.

Ďalšie úžinové syndrómy

Do skupiny úžinových syndrómov patrí aj syndróm Guyonovho kanála, pri ktorom dochádza k postihnutiu lakťového nervu nervus ulnaris. Tento syndróm sa typicky prejavuje najmä brnením, tŕpnutím a poruchou citlivosti malíčka a priľahlej polovice dlane.

Ďalšie úžinové syndrómy sú skôr zriedkavé. Dôjsť môže napríklad k postihnutiu nervu n. radialis na hornej končatine či nervu n. cutaneus femoris lateralis na dolnej končatine. 

Odporúčame: Aké sú prejavy psoriázy? Čo ju spôsobuje a aké sú možnosti liečby?

neuropatie

Zdroj: Shutterstock®

Mravčením sa prejavujú aj rôzne polyneuropatie

Tŕpnutie na rôznych častiach tela je typické aj pre ďalšiu skupinu ochorení, a to takzvané polyneuropatie. Do skupiny polyneuropatií radíme mnohé poruchy periférnych nervov (teda poruchy postihujúce periférny nervový systém), pričom najčastejšie bývajú postihnuté dlhé nervy dolných končatín.

Pre polyneuropatie sú typické práve spomínané parestézie, poruchy vnímania citov, bolesť (i v pokoji) aj pocity chladu v končatinách. Sú následkom poškodenia periférneho nervu. Vznikajú z rôznorodých príčin. Na ich rozvoji sa môžu podieľa niektoré lieky, ktoré jedinec užíva (napr. cytostatiká), toxické látky (napr. alkohol aj ťažké kovy), nutričný deficit niektorých látok a niekedy sú ich príčiny úplne neznáme.

V mnohých prípadoch sa však rozvíjajú v súvislosti s iným ochorením, ich príčinou môže byť cukrovka alebo iné metabolické ochorenie, porucha obličiek, celiakia, niektoré endokrinné, dedičné aj infekčné ochorenia.

Často sa vyskytujúcou polyneuropatiou je napríklad diabetická neuropatia, ktorá patrí medzi komplikácie cukrovky. Pri tomto ochorení nastáva poškodenie nervov v dôsledku dlhodobo zvýšenej glykémie (hladiny cukru v krvi). Medzi charakteristické príznaky diabetickej neuropatie radíme: 

 • bolesť v postihnutej oblasti,
 • mravčenie, pálenie, pichanie, brnenie,
 • zhoršenie citlivosti v končatinách,
 • strata hmatu prstov,
 • zvýšenú citlivosť pri dotyku,
 • svalovú slabosť,
 • problémy s chôdzou aj udržiavaním rovnováhy.

Odporúčame: Aké sú prejavy laktózovej intolerancie? Tieto ťažkosti neignorujte!

tetanický syndróm

Zdroj: Shutterstock®

Tetánia ako príčina parestézií

Pociťujete pravidelné tŕpnutie v končatinách? Parestézie, a teda pocity tŕpnutia a mravčenia po tele, môžu súvisieť aj tetániou, respektíve tetanickým syndrómom. Toto ochorenie, respektíve poruchu, je v prvom rade potrebné jednoznačne odlíšiť od tetanu.

Tetanus totižto predstavuje infekčné ochorenie vyvolané baktériami Clostridium tetani. Tetánia je zase porucha nervovo-svalovej dráždivosti. Pri tomto zdravotnom probléme dochádza k zvýšeniu dráždivosti centrálneho a periférneho nervového systému, čo často spôsobujú hlavne zmeny koncentrácie minerálov v medzibunkovej tekutine.

Príčinou býva neraz napríklad nedostatok magnézia v tele, ale aj nedostatok vápnika. V dnešnej dobe sa tetanický syndróm v určitej miere vyskytuje pomerne často, a to približne asi u 10 % populácie (najmä u osôb vo veku od 20 do 30 rokov).

K rozvoju tetánie okrem spomínaného nedostatku minerálov prispievajú i nasledujúce rizikové faktory:

 • hektický spôsob života,
 • nadmerný stres,
 • psychické a fyzické vypätie,
 • nevhodná životospráva (podvýživa, diéty),
 • nedostatok vitamínu D – riadi metabolizmus vápnika,
 • alkoholizmus,
 • užívanie niektorých liekov,
 • nedostatok spánku.

Charakteristickým prejavom tetánie sú práve pocity mravčenia, brnenia a tŕpnutia, a to najmä na prstoch a končatinách, ale rovnako sa môžu objaviť kŕče drobných svalov na tvári.

Pri tetanickom záchvate môže dôjsť k rozvoju bolestivých kŕčov v rukách aj nohách, taktiež k problémom s dýchaním, búšeniu srdca či tlaku na hrudi a závratom. Tetanický syndróm sa však nemusí prejavovať len tetanickým záchvatom, častejšie sa vyskytuje latentná forma s miernejšími prejavmi. Pri nej bývajú prítomné nasledujúce príznaky:

 • stuhnutie svalov,
 • svalové zášklby,
 • problémy so spánkom,
 • podráždenosť,
 • syndróm nepokojných nôh,
 • únava. 

Pozri aj: Čo zvyšuje riziko vzniku rakoviny hrubého čreva? Tieto faktory by sme mali poznať!

príčiny tŕpnutia

Zdroj: Shutterstock®

Ďalšie možné príčiny tŕpnutia tváre alebo končatín

Pocity tŕpnutia na tvári alebo končatinách sa môžu objavovať z mnohých ďalších rôznorodých príčin. Parestézie môžu byť prejavom nedostatku vitamínu B12 aj viacerých minerálov alebo vedľajším účinkom niektorých liekov, taktiež sa môžu objaviť v dôsledku zranenia nervov alebo zmien v hladinách hormónov.

Okrem toho môžu byť jedným z prejavov mnohých ďalších zdravotných problémov, porúch a chorôb, ako sú napríklad:

 • cievna mozgová príhoda,
 • srdcový infarkt,
 • diabetes,
 • uremická neuropatia (ochorenia obličiek),
 • chronické ochorenia pečene,
 • infekcie (lymská borelióza, pásový opar,)
 • zápal sedacieho nervu – ischias,
 • problémy s chrbticou a miechou (napr. radikulopatia, poškodenej medzistavcovej platničky) 
 • skleróza multiplex.

Pri rôznorodých ochoreniach platí, že spravidla na seba poukazujú viacerými príznaky. I pre spomínané choroby sú charakteristické mnohé ďalšie prejavy.

Pri výskyte parestézií, respektíve pocitov tŕpnutia a mravčenia, je preto vhodné sledovať i ďalšie symptómy a konzultovať zdravotný stav s lekárom. Iba lekár môže stanoviť presné príčiny nepríjemných parestézií na základe vyšetrení (ako je napr. aj EMG vyšetrenie) a v prípade potreby nariadiť vhodnú liečbu.

Tipy, ako zabojovať proti parestéziám:

 1. Pravidelný pohyb: Pravidelné cvičenie zlepšuje cirkuláciu krvi a môže pomôcť predchádzať parestéziám. Aj krátke prechádzky alebo jednoduché strečingové cviky môžu mať veľký význam.
 2. Zmena polohy: Ak sedíte alebo stojíte dlhé hodiny, pravidelne meňt svoju polohu. Krátke prestávky na pohyb môžu zabrániť tŕpnutiu spôsobenému dlhým zadržiavaním jednej polohy.
 3. Pozor na držanie tela: Správne držanie tela, najmä pri sedení alebo používaní počítača, môže znížiť riziko parestézií. Uistite sa, že váš pracovný priestor je ergonomicky nastavený.
 4. Dostatok vitamínov a minerálov: Nedostatok vitamínov B12, B6, ako aj vitamínu E a niektorých minerálov, ako je draslík a horčík, môže viesť k parestézii. Zvážte konzultáciu s lekárom o vhodnom doplnení stravy alebo úprave jedálnička.
 5. Hydratácia: Dostatočný príjem tekutín je dôležitý pre správnu funkciu nervov a môže pomôcť predchádzať tŕpnutiu.
 6. Stresový manažment: Stres a úzkosť môžu zhoršovať pocity tŕpnutia. Techniky ako hlboké dýchanie, meditácia alebo joga môžu pomôcť zmierniť stres.
 7. Masáže a teplé kúpele: Masáže alebo teplé kúpele môžu zlepšiť cirkuláciu a zmierniť symptómy parestézií.
 8. Vyvarujte sa úzkym odevom a topánkam: Oblečenie alebo obuv, ktoré sú príliš tesné, môžu obmedzovať cirkuláciu a spôsobiť tŕpnutie.
 9. Zdravý spánok: Uistite sa, že máte správnu polohu pri spánku, aby ste predišli tlaku na končatiny, ktorý by mohol spôsobiť tŕpnutie.

Článok aktualizovaný 21.2.2024


 • Pred komentovaním musíte byť prihlásený!

 • Nie ste ešte zaregistrovaný?

Pre zapojenie sa do diskusie alebo súťaže je potrebné mať u nás na webe registráciu a byť prihlásený. Pokiaľ registráciu nemáte, vytvoríte si ju - TU.
A následne sa stačí prihlásiť a odpovedať na súťažnú otázku.

0 komentárov

Návrat hore
Autor článku

Čo čítajú ostatní