Rakovina krčka maternice – ktoré ženy sú ohrozené, aké sú príznaky, liečba a možnosti prevencie?

Rakovina krčka maternice – ktoré ženy sú ohrozené, aké sú príznaky, liečba a možnosti prevencie?

Maternica ženy sa delí na dve základné časti – telo maternice a krčok maternice. Krčok maternice, nazývaný aj maternicové hrdlo, predstavuje najspodnejšiu časť maternice, ktorá spája telo maternice a pošvu, resp. vagínu. Túto malú časť ženského tela môžu postihnúť rôznorodé zdravotné problémy. 

Ako prvý môžeme spomenúť infekčný alebo neinfekčný zápal krčka maternice (odborne cervicitída). Objaviť sa môžu aj polypy alebo cysty krčka maternice. Niektoré ženy tiež bojujú s takzvanou eróziou krčka maternice, ale aj so stenózou krčka maternice. Bezpochyby k najzávažnejším ochoreniam tejto časti ženského pohlavného ústrojenstva patrí zhubný nádor krčka maternice. 

Výskyt rakoviny krčka maternice je dnes veľmi častý. Prípady rakoviny krčka maternice sa pritom vôbec netýkajú len starších žien, ale aj čoraz mladších ročníkov. Prečo vzniká rakovina krčka maternice? Je hlavnou príčinou HPV vírus? Ako sa karcinóm krčka maternice prejavuje? Aké štádiá rakoviny krčka maternice rozlišujeme a ako môže ženy pred úmrtím zachrániť skríning? Zistite viac!

Zhubný nádor krčka maternice

Pojem rakovina krčka maternice zahŕňa skupinu rôznorodých zhubných nádorových chorôb postihujúcich krčok maternice. Zhubný nádor krčka maternice patrí do prvej desiatky najčastejších zhubných chorôb, u žien patrí spolu s nádorom prsníka k najčastejším gynekologickým malignitám.

Zároveň patrí k najčastejším príčinám úmrtia žien na onkologické ochorenie na celom svete. Toto závažné malígne ochorenie krčka maternice sa začína rozvíjať v tkanivách maternicového hrdla, pričom vznikajú abnormálne bunky, ktoré sa nekontrolovateľne množia a šíria do okolia.

Tomuto stavu pritom spravidla predchádzajú prekancerózne (predrakovinové) zmeny na krčku maternice, ktoré je možné odhaliť špeciálnym vyšetrením. Ide o takzvané dysplázie, pričom sa obvykle rozlišujú ľahké, stredne ťažké a ťažké cervikálne dysplázie.

Ako sme spomenuli, pojem rakovina krčka maternice zahŕňa viaceré nádorové ochorenia. Rozlišujeme niekoľko druhov nádorov krčka maternice (spravidla na základe druhu postihnutých buniek). Maternicové hrdlo môžu postihnúť hlavne tieto druhy nádorov:

 • skvamocelulárne / skvamózne nádory – spinocelulárny karcinóm – najčastejší typ, začína v skvamóznych bunkách lemujúcich vonkajšiu časť krčka maternice,
 • glandulárne nádory – adenorakcinóm – začína sa v žľazových bunkách lemujúcich cervikálny kanál,
 • zmiešané nádory – adenoskvamózny karcinóm,
 • veľmi zriedkavo sarkóm alebo melanóm.

Odporúčame: ​Meškanie menštruácie? Máme vysvetlenie a aj užitočné rady

Klasifikácia rakoviny krčka maternice na základe štádia:

 • 0. štádium rakoviny krčka maternice – ide o spomínanú dyspláziu maternicového krčka, teda takzvanú prekancerózu, na krčku vznikajú predrakovinové zmeny, z ktorých sa v priebehu nasledujúcich rokov rozvíjajú nádorové bunky (priemerne ide o tri roky),
 • 1. štádium rakoviny krčka maternice – pri prvom štádiu rakoviny krčka maternice vzniká zhubný nádor, ktorý sa spravidla nachádza len v samotnom hrdle,
 • 2. štádium rakoviny krčka maternice – nádor rastie a začína postihovať ďalšie tkanivá aj mimo maternice, vrátane blízkych lymfatických ciev, ale panvové steny ešte nie sú postihnuté a ani spodok pošvy,
 • 3. štádium rakoviny krčka maternice – nádorové bunky sa šíria vo väčšej miere, postihnutá je spravidla aj spodná časť pošvy, steny panvy, prípadne obličky a močovody,
 • 4. štádium rakoviny krčka maternice – veľmi pokročilá rakovina krčka maternice, postihnutý môže byť konečník, močový mechúr aj orgány mimo panvy, vo veľkej miere je postihnutý lymfatický systém a objavujú sa metastázy v pľúcach, pečeni či kostiach.

Príčiny a rizikové faktory rakoviny krčka maternice

Pacientky s rakovinou krčka maternice sú najčastejšie ženy vo veku medzi 35. až 45. rokom života a následne medzi 60. až 65. rokom života. Samozrejme, ochorenie môže prepuknúť prakticky v akomkoľvek veku, hoci riziko sa zvyšuje najmä v stredných rokoch.

Rozvoj rakoviny krčka maternice je pritom najčastejšie pripisovaný infekcii HPV vírusom. Pohlavne prenosná HPV infekcia je v súčasnosti považovaná za hlavnú príčinu, resp. najvýznamnejší rizikový faktor rakoviny krčka maternice. Ľudským papilomavírusom sa počas pohlavného života nakazí obrovské percento žien (hovorí sa o 50 až 80 %).

Avšak, existujú rôzne typy ľudského papilomavírusu, pričom nie všetky sú významné z hľadiska zvyšovania rizika nádorov krčka maternice. Napríklad HPV6, HPV11 či HPV40 sú označované za nízko rizikové (spôsobujú napr. genitálne bradavice), no naopak HPV16 a HPV18 sú vysoko rizikové a pri dlhodobej infekcii môžu podnecovať rakovinové zmeny v bunkách.

Riziko vzniku rakoviny krčka maternice môžu do istej miery zvyšovať aj ďalšie rizikové faktory:

 • skorý začiatok sexuálneho života (zvyšuje sa riziko nákazy a dlhšieho pretrvávania HPV infekcie, navyše je v nízkom veku krčok náchylnejší na infekcie),

 • striedanie sexuálnych partnerov a nechránený pohlavný styk (zvyšujú riziko nákazy vysoko rizikovými typmi HPV vírusov),
 • prekonanie iných sexuálne prenosných ochorení,
 • dlhodobé užívanie orálnej hormonálnej antikoncepcie (viac ako 5 rokov, po vysadení sa riziko vracia postupne na normálnu úroveň),
 • prvý pôrod vo veľmi nízkom veku,
 • užívanie lieku DES (dietylstilbestrol) v 50. rokoch minulého storočia počas tehotenstva ženy na prevenciu potratu zvyšuje riziko u dcéry,
 • neliečené infekcie a chronické zápaly v danej oblasti,
 • vysoký počet pôrodov alebo potratov,
 • oslabený imunitný systém,
 • fajčenie,
 • obezita,
 • genetické faktory.

Príznaky rakoviny krčka maternice

Prejavy rakoviny krčka maternice sú v počiatočných štádiách nevýrazné, ochorenie môže v podstate prebiehať asymptomaticky. Zhubný nádor sa obvykle začína výraznejšie prejavovať až neskôr. Príznaky môžu byť nasledovné:

 • abnormálny výtok a zafarbenie – hlavne krvavý výtok z pošvy mimo menštruácie (napr. po sexe), ale aj silne zapáchajúci výtok,
 • krvácanie v menopauze,
 • pocit nepohodlia v intímnej oblasti,
 • bolesti v oblasti panvy,
 • bolesť pri močení,
 • bolesť počas pohlavného styku,
 • zväčšené lymfatické uzliny v intímnych partiách,
 • neskôr pokles telesnej hmotnosti, nadmerná únava, časté nutkanie na močenie alebo stolicu, bolesti nôh a chrbta, opuchy nôh (často sa objavuje jednostranný opuch nôh). 

Odporúčame: ​Rakovina vaječníkov – spoznajte druhy nádorov, hlavné príznaky a možnosti prevencie

Diagnostika rakoviny krčka maternice

Včasná diagnostika rakoviny krčka maternice je veľmi dôležitá pre zvýšenie šancí na úspešné vyliečenie. V prípade výskytu vyššie spomínaných príznakov a podozrení na rakovinu krčka maternice sa uplatňuje viacero diagnostických metód:

 • cytologické vyšetrenie krčka maternice Pap testom – ide o neinvazívne vyšetrenie zo vzorky buniek z povrchu krčka maternice, ktoré sú odobraté sterom, vyšetrenie vzorky pod mikroskopom môže odhaliť abnormálne bunky, test sa neraz dopĺňaj aj o test HPV DNA na kontrolu prítomnosti HPV infekcie,
 • kolposkopia – vyšetrenie sliznice krčka maternice optickým prístrojom, lekárovi umožňuje prezrieť si krčok maternice,
 • biopsia sliznice krčka maternice – odobratie vzorky tkaniva na vyšetrenie v laboratóriu (môže odhaliť prítomnosť rakovinových buniek a stanoviť ich typ), často prebieha počas kolposkopie,
 • zobrazovacie metódy – ultrazvukové vyšetrenia panvovej oblasti, CT panvy, RTG na odhalenie metastáz,
 • krvné testy – aj na zistenie sexuálne prenosných infekcií (najmä HPV test).

Skríning rakoviny krčka maternice

Ako sme spomenuli vyššie, rakovina krčka maternice prebieha pomerne dlhú dobu bez príznakov. Avšak, najlepšie liečiteľné sú prvotné štádiá, ktoré nemusia mať žiadne zjavné prejavy. Preto sú veľmi dôležité pravidelné preventívne prehliadky u gynekológa, v rámci ktorých sa prevádza aj skríningové vyšetrenie krčka maternice.

Ide o spomínaný Pap test, ktorý dokáže odhaliť predrakovinové a rakovinové zmeny na krčku maternice. Toto neinvazívne bezbolestné vyšetrenie, pri ktorom stačí len ster z krčka maternice, sa obvykle prevádza u žien starších ako 23 rokov. Zvykne sa robiť prvé dva roky po sebe a ak sú výsledky vyšetrení v poriadku, opakuje sa skríning každé tri roky.

Ak sa vyskytnú zmeny na bunkách maternicového hrdla, robí sa vyšetrenie častejšie. U žien nad 64 rokov sa spravidla končí so skríningom, a to v prípade, ak posledné tri cytologické nálezy v trojročných intervaloch boli negatívne.

Liečba rakoviny krčka maternice

Ak je žene diagnostikované zhubné ochorenie krčka maternice, lekár nastavuje vhodnú liečbu s ohľadom na druh nádoru, štádium, vek pacientky aj jej celkový zdravotný stav. Pri liečbe rakoviny krčka maternice sa zvyknú uplatňovať nasledujúce liečebné metódy:

 • chirurgické odstránenie nádoru – v počiatočných štádiách sa obvykle vykonáva takzvaná konizácia, pri ktorej je odstránená len časť krčka (plodnosť ženy je obvykle zachovaná), pokročilé štádiá si obvykle vyžadujú odstránenie celej maternice, čiže hysterektómiu, ale aj odstránenie vajcovodov, vaječníkov a blízkych lymfatických uzlín,
 • chemoterapia – využíva sa obvykle ako doplnková liečba pri metastázach, niekedy však aj pred operáciou na zmenšenie nádoru,
 • rádioterapia – využíva sa spravidla ako doplnková liečba po operácii.

Prevencia rakoviny krčka maternice

V rámci prevencie sa v prvom rade uplatňuje skríning karcinómu krčka maternice. Keďže skríning rakoviny krčka maternice dokáže odhaliť ešte predrakovinový stav, následným ošetrením krčka maternice sa môže predísť vzniku rakoviny.

No aj v prípade skorého odhalenia už vzniknutej rakoviny je pravidelný skríning veľmi významný, keďže prvotné štádiá sú dnes veľmi dobre liečiteľné. V prípade podchytenia prvotných štádií rakoviny krčka maternice je miera päťročného prežívania cez 90 %.

Prevencia karcinómu krčka maternice a iných zhubných nádorov ďalšej zahŕňa aj ochranu pre HPV infekciou. Prevencia HPV infekcie je dnes možná aj vakcináciou, dostupné je očkovanie proti HPV zamierené proti niektorých typom HPV. Chrániť sa možno aj dodržiavaním zásad bezpečného sexu, nestriedaním sexuálnych partnerov a používaním bariérovej antikoncepcie. 


 • Pred komentovaním musíte byť prihlásený!

 • Nie ste ešte zaregistrovaný?

Pre zapojenie sa do diskusie alebo súťaže je potrebné mať u nás na webe registráciu a byť prihlásený. Pokiaľ registráciu nemáte, vytvoríte si ju - TU.
A následne sa stačí prihlásiť a odpovedať na súťažnú otázku.

0 komentárov

Návrat hore
Autor článku

Čo čítajú ostatní