Rekonštrukcia prsníka po mastektómii – ako prebieha, aké metódy sa používajú a aké sú možné riziká?

Rekonštrukcia prsníka po mastektómii – ako prebieha, aké metódy sa používajú a aké sú možné riziká?

Karcinóm prsníka je v súčasnosti jedným z najčastejších nádorových ochorení žien. Operačná liečba pritom predstavuje jednu z metód liečby rakoviny prsníka. Ak zdravotný stav ženy neumožňuje len odstránenie nádoru, obvykle sa pristupuje k mastektómii, pri ktorej sa odstraňuje celé prsné tkanivo. 

Niektoré ženy sa rozhodnú pre protetické riešenie problému so vzniknutou asymetriou po odstránení prsníka. No možnosťou je aj takzvaná rekonštrukcia prsníka, čiže ďalší chirurgický zákrok na úpravu vzhľadu poprsia. Ktoré ženy sú vhodnou kandidátkou na rekonštrukciu prsníka?

Ako prebieha celkový proces plastickej operácie tohto druhu? Aké možnosti rekonštrukcie prsníka sa v súčasnosti využívajú? Za aký čas je rekonštrukcia prsníka po mastektómii vhodná? A čo ďalšie je potrebné vedieť o plastickej obnove prsníka? Zistite dôležité informácie v našom článku.

Čo je rekonštrukcia prsníka a ktoré ženy ju môžu podstúpiť?

Rekonštrukcia prsníkov predstavuje plastický zákrok vykonávaný plastickým chirurgom, ktorého cieľom je vytvoriť alebo upraviť poprsie po resekcii, čiže odstránení jedného prsníka alebo oboch prsníkov. Používa sa na obnovu poprsia do požadovaného tvaru a veľkosti.

Rekonštrukčné operácie prsníkov sú dnes v rozvinutých krajinách považované za neodlučiteľnú súčasť komplexnej liečby rakoviny prsníka. Takýto plastický zákrok sa spravidla už síce neprevádza s prihliadnutím na zdravotné hľadisko, ale je dôležitý z dôvodu zabezpečenia psychickej pohody ženy po odstránení prsníka, obnovy sebavedomia a podpory normálneho života po boji s rakovinou. 

Pre rekonštrukciu prsníka sa môžu rozhodnúť hlavne onkologické pacientky, pričom to, či žena podstúpi alebo nepostúpi rekonštrukciu prsníka, je výhradne jej rozhodnutie. Ak je zákrok odporučený špecialistom a žena ho podstupuje z dôvodu straty prsníka v dôsledku rakoviny, je obvykle hradený zdravotnou poisťovňou.

Vo všeobecnosti sa rekonštrukcie pŕs vykonávajú v týchto prípadoch:

 • po mastektómii pri rakovine prsníka, ak to zdravotný stav ženy dovoľuje,
 • po profylaktickej mastektómii, čiže po preventívnom odstránení pŕs, čo sa prevádza v prípade zistenia dedičnej formy rakoviny prsníka (napr. u nositeliek BRCA1 a BRCA2 mutácií),
 • u žien s vrodenými defektami prsníkov. 

Odporúčame: ​Potraviny zvyšujúce krvný tlak – čo jesť pri nízkom tlaku a čomu sa vyhýbať pri hypertenzii?

Okamžitá rekonštrukcia prsníka vs. odložená rekonštrukcia prsníka

Podľa toho, či sa rekonštrukcia vykonáva ihneď spolu s mastektómiou, alebo až neskôr, rozlišujeme okamžitú a odloženú rekonštrukciu prsníka.

 • Okamžitá rekonštrukcia prsníka – vykonáva sa spolu s mastektómiou, teda v rámci jednej anestézie a chirurgického zákroku sa odstráni prsné tkanivo a následne sa pristúpi aj k rekonštrukcii poprsia, táto cesta je možná len v niektorých prípadoch, napríklad pri profylaktickej mastektómii, čiže preventívnom odstránení prsníkov, alebo v prípade, ak je pri mastektómii možné zachovať kožu.
 • Odložená rekonštrukcia prsníka – môže sa vykonať po niekoľkých týždňoch až mesiacoch po mastektómii, ak sú ukončené všetky vyšetrenia zamerané na získanie informácií o nádore, no častejšie aj po viac ako roku od mastektómie, a to po celkovom ukončení liečby rakoviny (teda napr. po chemoterapii a rádioterapii).

Proces rekonštrukcie prsníka – aké metódy sa používajú?

Obnovu prsníka, jeho tvaru a veľkosti, je dnes možné zabezpečiť rôznymi metódami. Spôsob rekonštrukcie odporúča spravidla lekár na základe viacerých faktorov. Rolu zohráva napríklad to, v akom rozsahu bolo pri mastektómii odstránené tkanivo a či bola odstránená aj koža, bradavka, dvorec. Taktiež môže záležať napríklad aj na tom, aká je pôvodná veľkosť poprsia ženy.

Na základe toho, akým materiálom je nahradené chýbajúce prsné tkanivo, rozlišujeme tri formy rekonštrukcie prsníka:

 • rekonštrukcia prsníka vlastným tkanivom – pri plastickom zákroku sa používa iba vlastný materiál pacientky z iných častí tela, do miesta odstráneného prsníka sa presúva koža, podkožie alebo aj sval z iného miesta (napr. sval z brušnej steny),

 • rekonštrukcia prsníkov implantátmi – predstavuje rekonštrukciu prsníka s použitím syntetického materiálu, používajú sa najčastejšie silikónové implantáty, prípadne implantáty plnené fyziologickým roztokom, v prípade menších pŕs sa môže implantát priamo vkladať na dané miesto, pri väčších prsiach môže byť potrebné najskôr vložiť na dané miesto expander, ktorý sa postupne napĺňa a zväčšuje priestor pod kožou, aby bolo možné vložiť implantát,

 • kombinovaná rekonštrukcia prsníka – ide o plastický zákrok s použitím vlastného aj syntetického materiálu, chirurg môže použiť vlastnú kožu alebo podkožie pacientky, no zároveň sa časť chýbajúce prsníka vypĺňa aj implantátom.

Rekonštrukcia dvorca a rekonštrukcia bradavky

Spomenuté zákroky prebiehajú spravidla v celkovej anestézii. Platí pritom, že pri rekonštrukcii prsníka sa najskôr zameriava zákrok na nahradenie kože a prsného tkaniva. Až v druhej fáze rekonštrukcie sa modeluje dvorec a na záver prebieha rekonštrukcia bradavky.

Rekonštrukcia dvorca môže byť prevedená operatívne aj nechirurgicky. Pri operatívnom riešení sa uplatňuje napríklad prenesenie časti dvorca z druhého prsníka, alebo sa prenáša kožný implantát z vnútornej strany stehna. Nechirurgická metóda rekonštrukcia prsníka zahŕňa napríklad jeho vytetovanie.

Bradavku možno obnoviť napríklad rekonštrukciou pomocou miestnych kožných lalokov. Metód, ako obnoviť prsné dvorce a bradavky je niekoľko, pričom chirurg môže pacientke odporučiť najvhodnejšiu metódu s ohľadom na jej individuálne potreby. V niektorých prípadoch rekonštrukcia prsníka zahŕňa aj úkony na neodstránenom prsníku, ako je napríklad jeho redukcia alebo pozdvihnutie s cieľom vytvoriť čo najlepšiu symetriu. 

Odporúčame: ​Poznáte rôzne druhy inteligencie? Máme ich až 9, no u každého z nás prevláda iný

Rekonvalescencia po rekonštrukcii prsníka

Tak ako každá operácia, aj rekonštrukcia prsníkov si vyžaduje dôslednú rekonvalescenciu. Po operácii je spravidla žena hospitalizovaná 1 až 3 týždne a aj po prepustení potrebuje pokojový režim v priebehu ďalších týždňov. Potrebné je vyhýbať sa fyzickej námahe a správne sa starať o pooperačné rany.

Vždy je nevyhnutné dodržiavať nariadenia lekára. Pacientkam po rekonštrukcii prsníka sa neodporúča fajčiť, pretože to môže zhoršovať prekrvenie tkaniva, čo môže viesť k odumretiu transplantátov.

Možné riziká a komplikácie spojené s rekonštrukciou prsníka

Prsníková rekonštrukcia predstavuje chirurgický zákrok v celkovej anestézii, ktorý sa, podobne ako iné operácie, spája s rôznymi rizikami. O možných rizikách je potrebné diskutovať priamo s chirurgom. Možné riziká závisia aj od toho, aký druh rekonštrukcie bude prevedený. Rekonštrukcie s použitím vlastných materiálov sa môžu spájať s inými rizikami ako rekonštrukcie s použitím syntetických implantátov.

Možné riziká a komplikácie pri rekonštrukcii prsníka sú nasledovné:

 • krvácanie,

 • infekcia,
 • alergická reakcia na anestéziu,
 • tvarové zmeny po operácii, neuspokojivý výsledok, asymetrické poprsie,
 • posun implantátov,
 • zhoršené prekrvenie tkaniva a následná nekróza,
 • komplikácie pri zahojení sa implantátu,
 • strata citlivosti,
 • jazvy na koži.

Je potrebné ešte zmieniť, že z hľadiska možného opätovného výskytu rakoviny je rekonštrukcia prsníka bezpečným zákrokom. Rekonštrukcia nenarúša screeningové kontroly zamerané na odhalenie rakoviny ani nezvyšuje riziko recidívy. 


 • Pred komentovaním musíte byť prihlásený!

 • Nie ste ešte zaregistrovaný?

Pre zapojenie sa do diskusie alebo súťaže je potrebné mať u nás na webe registráciu a byť prihlásený. Pokiaľ registráciu nemáte, vytvoríte si ju - TU.
A následne sa stačí prihlásiť a odpovedať na súťažnú otázku.

0 komentárov

Návrat hore
Autor článku

Čo čítajú ostatní