Recyklovanie a separovanie odpadu nie je to isté! V čom je rozdiel?

Recyklovanie a separovanie odpadu nie je to isté! V čom je rozdiel?
 • 14.04.2023
 • Lenka Biba Slovak

Recyklovanie je proces opätovného využitia už niekedy použitých materiálov a produktov. V prvom rade ide o recykláciu papiera, farebných a ostatných kovov, skla, plastov a podobne.

Recyklácia zabraňuje plytvaniu zdrojov, znižuje spotrebu surových prírodných materiálov, redukuje množstvo spotrebovanej energie pri získavaní surovín na výrobu nových produktov a znižuje množstvo skládkového odpadu, čím prispieva k znižovaniu emisií skleníkových plynov.

Základnými fázami recyklácie sú zber odpadových materiálov, ich spracovanie alebo výroba na nové produkty a nákup tých produktov, ktoré je možné následne recyklovať. Materiály opätovne použité pri recyklácii slúžia ako náhrada za suroviny získané z takých čoraz vzácnejších prírodných zdrojov, akými sú ropa, zemný plyn, uhlie, minerálne rudy a stromy.

Voľba spoločnosti, či a koľko recyklovať, závisí v podstate od ekonomických faktorov. Podmienky bohatstva a prítomnosť lacných surovín podporujú tendenciu ľudí jednoducho sa zbaviť použitých materiálov. Recyklácia sa stáva ekonomicky atraktívnou, keď sú náklady na opätovné spracovanie odpadu alebo recyklovaného materiálu nižšie ako náklady na spracovanie a likvidáciu materiálov alebo na spracovanie nových surovín.

Recyklácia verzus triedenie odpadu

POZOR - recyklácia nie je to isté ako triedenie odpaduBežne sa slovo recyklovať používa v spojení s domácnosťami. Nie je to však správne.

 • Domácnosť odpad nerecykluje, ale triedi.
 • Recykluje firma – recyklátor, ktorý má povolenia od úradov a technologické vybavenie.

Odporúčame: Sacharidy ako dôležitá súčasť stravy – prečo ich potrebujeme a kde ich hľadať?

Triedenie odpadu

Správne triedenie odpadu je dôležité preto, aby odpad vyprodukovaný v domácnostiach neskončil na skládke alebo v spaľovni ako nevyužitá surovina. Správnym triedením (teda separovaním) sa presmeruje odpad k recyklátorovi, čím odpad dostane príležitosť na svoje ďalšie využitie.

Na Slovensku však ale ešte stále netriedime dostatočne, aj keď sa tento trend dlhodobo zlepšuje. Napriek tomu, že už veľká časť domácností začala s triedením a separuje sa napríklad papier, plasty, kovy, sklo, bio odpad, stále sa však triedi iba malá časť odpadu.

Pokiaľ by sa všetok odpad správne triedil, na skládku by sa dostalo len necelých 20 % jeho množstva. V klasickom kontajneri na komunálny odpad by tak mal v ideálnom prípade skončiť IBA nerecyklovateľný odpad. Zbytočne tam však končia materiály vhodné na recykláciu, a to najčastejšie iba preto, že ľudia nevedia, ako správne triediť alebo tomu jednoducho neprikladajú žiadny význam.

Čo tvorí najväčšiu časť odpadu?

Najväčšiu časť odpadu tvorí biologicky rozložiteľný odpad.

A pritom práve ten sa dá separovať veľmi účinne a de facto aj veľmi jednoducho.

 • Môžete ho napríklad skompostovať a využiť tak priamo v domácnosti ako hnojivo pre pôdu.
 • Ak bývate v byte, môžete kompostovať napríklad pomocou domáceho kompostéra.
 • Alebo môžete využiť komunitné kompostovanie či kuchynský bioodpad vyhadzovať do hnedých nádob, ktoré už viaceré mestá a samosprávy pre svojich obyvateľov zabezpečujú.

Recyklácia odpadu

Keď sa vytriedený odpad dostane k recyklátorovi, má vyhraté nielen on, ale hlavne my všetci, ako aj naša planéta. Pretože práve vďaka recyklovaniu šetríme suroviny a dokážeme ich vo forme recyklátu vrátiť späť do nových výrobkov.

Recyklácia ako technologický proces využíva:

 • energiu (elektrická energia, teplo pri recyklácii kovov) a 
 • vodu (v prípade technológie recyklácie plastov, papiera a podobne),
 • prípadne ďalšie vstupné suroviny.

Recykláciou šetríme už vyťažené suroviny tým, že ich meníme na recyklát, ktorý znova využijeme. Z recyklačného procesu rovnako vzniká určité množstvo už nevyužiteľného odpadu, ako je napríklad aj odpadový prach (papierový, plastový, textilný).

Recyklovanie a jeho výhody

Recykláciou pomáhame nielen sebe, ale predovšetkým našej planéte a životnému prostrediu.

 • Znižujeme tak aj svoju environmentálnu stopu spojenú s ťažbou a dopravou primárnych surovín.
 • Recykláciou znižujeme aj množstvo spotrebovanej energie, množstvo znečistenia z výroby a v neposlednom rade môžeme ušetriť financie.

Štúdie dlhodobo dokazujú, že recykláciou materiálov ušetríme 3 – 5-násobne viac energie, ako môžeme získať napríklad spaľovaním.

Ako funguje recyklovanie?

Ukážme si príklad z praxe:

 • PAPIER – výroba papiera recykláciou spotrebuje iba približne 30 % energie, ktorá je potrebná pri výrobe papiera z nových stromov. Šetríme tak lesy od nadmernej ťažby.
 • SKLO – recykláciou skla ušetríme 43 % energie.
 • HLINÍK – recykláciou hliníka ušetríme oproti výrobe z bauxitu až ZHRUBA 95 % energie. Avšak dosahy hliníka na životné prostredie spojené s ťažbou, so spracovaním a s výrobou sú také negatívne, že je ekologicky prospešnejšie ho na obaly nepoužívať vôbec.

Neprehliadnite: KVÍZ: Recyklovanie odpadu – viete, ako správne triediť odpad?

Triedenie odpadu podľa farieb

PAPIER – modré nádoby

 • Patrí sem: noviny, časopisy, kancelársky papier, reklamné letáky, krabice (ak nie sú kombinované s iným materiálom, ako je hliník, celofán), kartóny, papierové obaly, papierové vrecúška, papierová lepenka a podobne.
 • Nepatrí sem: mokrý, mastný alebo znečistený papier, asfaltový a dechtovaný papier, použité plienky a hygienické potreby, obaly z kombinovaných materiálov (viacvrstvové obaly od trvanlivého mlieka, džúsov, tetrapaky), kopírovací a samoprepisovací celofán.

SKLO – zelené nádoby

 • Patrí sem: nevratné obaly zo skla od nápojov, sklenené nádoby, tabuľové sklo, sklené črepy a podobne.
 • Nepatrí sem: porcelán, keramika, autosklo, zrkadlá, TV obrazovky, veľmi znečistené fľaše a sklenené obaly (najmä pieskom), porcelán a keramika, zrkadlá, žiarovky a žiarivky, sklo kombinované s iným materiálom (drôtené sklo).

PLASTY – žlté nádoby

 • Patrí sem: PET fľaše od nápojov (ich objem je potrebné najskôr znížiť napr. zošliapnutím, stlačením), kelímky, igelitové vrecká, fólie, polystyrén, obaly z kozmetických produktov.
 • Ak obec určí, možno tam vhadzovať aj kovy – plechovky od nápojov, konzervy (bez zvyškov potravín), drobné kovové predmety, drôty.
 • Nepatrí sem: PET fľaše od potravinárskych olejov, novodurové rúrky, obaly od nebezpečných látok, ako napr. motorových olejov, chemikálií, farieb, podlahové krytiny, vrstvené obaly.

KOVY – červené nádoby

 • Patrí sem: kovové obaly, konzervy, kovové výrobky a súčiastky, alobal, nápojové plechovky. Kovové obaly a kovy je taktiež možné odniesť do zberní kovov, príp. do zberných dvorov.
 • Nepatrí sem: kovové obaly kombinované s iným obalom, napr. obaly zo zubnej pasty, kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými látkami.

BIOODPAD – hnedé nádoby

 • Patrí sem: biologicky rozložiteľný odpad zo zelene, záhrad, vznikajúci pri záhradníckej a sadovníckej činnosti, tráva, malé konáre zo stromov, kvety, lístie, zelenina, ovocie, šupky z čistenia ovocia a zeleniny, zvyšky kávy a čaju.
 • Nepatrí sem: vlasy, výkaly psov a mačiek, fekálie, popol, zvyšky jedla a mäsa, potraviny v obaloch, uhynutá zver, kamene, škrupiny z vajec.

ZBERNÉ DVORY – v niektorých obciach je možné odpady z obalov (najmä tých obalov, ktoré nie je možné z dôvodu ich veľkosti odhodiť do zberných kontajnerov alebo nádob) odniesť aj na špeciálne miesta na to určených zberných dvorov. V prípade, že nemáte informáciu o ich umiestnení, kontaktujte zástupcov miestnej samosprávy alebo oddelenia životného prostredia na mestskom úrade.

Odporúčame aj: Mentálna pohoda sa odvíja aj od detailov - ako sú naše oblečenie a to, ako sa v ňom cítime


 • Pred komentovaním musíte byť prihlásený!

 • Nie ste ešte zaregistrovaný?

Pre zapojenie sa do diskusie alebo súťaže je potrebné mať u nás na webe registráciu a byť prihlásený. Pokiaľ registráciu nemáte, vytvoríte si ju - TU.
A následne sa stačí prihlásiť a odpovedať na súťažnú otázku.

0 komentárov

Návrat hore
Autor článku

Čo čítajú ostatní